Sökning: "Cecilia holmqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Cecilia holmqvist.

 1. 1. Matematikinlärning utifrån ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Holmqvist; Cecilia Leo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Matematikinlärning utifrån ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Holmqvist; Cecilia Leo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Combining Digital Games and Rehabilitation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Holmqvist; Cecilia Marklund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktGenom att använda digitala verktyg går det att stödja barn som är i behov av rehabilitering och på så sätt underlätta deras vardagliga liv. Digitala verktyg som inkluderar ett salutogent perspektiv blir ett allt mer förekommande tillvägagångsätt för att behandla och främja hälsa över en längre tid. LÄS MER

 4. 4. “Var det en tigercirkus?” : - En studie om barns delaktighet vid bokläsning och boksamtal vid användandet av print referencing som bokläsningsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jacqueline Nilsson; Cecilia Holmqvist; [2015]
  Nyckelord :print referencing; delaktighet; interaktion; bokläsning; boksamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur barn är delaktiga vid bokläsning, med tillhörande boksamtal. Undersökningen utgick från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på att allt lärande är situerat, samt att lärande sker i interaktion tillsammans med andra individer. LÄS MER

 5. 5. Spillningsinventering för bestämning av älgbetesbelastning på ungskog

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Cecilia Holmqvist; [2013]
  Nyckelord :viltförvaltning; betestryck; fodermängd;

  Sammanfattning : In the 1980’s the moose population in Sweden grew explosively due to big changes in the silviculture with clear cuttings instead of single-tree selection. Clear cuttings brought big areas of young forest and therefore a lot of fodder in one place. LÄS MER