Sökning: "Ceit Ekdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ceit Ekdahl.

  1. 1. Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare?

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Ceit Ekdahl; Gosia Helleblad; [2010]
    Nyckelord :lärande; inkludering; internationella skoltester; kunskapssyn; samhällsdeltagande; skolreform; skolutveckling;

    Sammanfattning : ABSTRAKTEkdahl, Ceit & Helleblad, Gosia (2010). Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare? (Sustainable learning for all. LÄS MER