Sökning: "Celina Urban"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Celina Urban.

 1. 1. Stadsområdet som lärmiljö : En kvalitativ studie om hur ett stadsområde kan främja barns lärande och hälsa i ett urbant samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Celina Forshage; Jennie Hammarström; Sabina Kyneb; [2020]
  Nyckelord :Play; Promotion; SOC; Sociocultural learning; Urban Area; Younger Children; Främjande insatser; KASAM; Lek; Sociokulturellt lärande; Stadsområde; Yngre barn;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning kan en uppväxt i en stadsmiljö medföra negativa effekter på barns hälsa, det är därför viktigt att förstå barns sårbarhet i urbana miljöer. Halmstad kommun har en vision att färdigställa en stadsomvandling av områdena Larsfrid och Vilhelmsfält till år 2050. LÄS MER

 2. 2. Om kritik : en lägesrapport från den svenska landskapsarkitekturkritiken

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Celina Fällbom; [2006]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; arkitekturkritik; kritik; Thorbjörn Andersson; Eva Eriksson; Olof Hultin; Åsa Drougge; Göran Lindberg; Nivå; Area; Utblick landskap; forum area;

  Sammanfattning : How does the criticism of landscape architecture in Swedish professional journals look today? Does it exist at all? What is criticism and what is its purpose? These questions have been the starting point for this degree project. I have found a lot of different answers among journals, books and websites, as well as in interviews with five persons that all have a relation to the landscape architecture criticism in different ways. LÄS MER