Sökning: "Cellglas"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Cellglas.

 1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
  Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER

 2. 2. Framtidens grundsättningar : Med krypgrund och cellglas i fokus

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Krypgrund; grundsättning; cellglas; foamglas; Koljern;

  Sammanfattning : Från och med den 1 januari 2022 gäller lagen (2021:787) om klimatdeklaration vid uppförandet av nya byggnader. Detta ställer högre krav på de material som används vid uppförandet av byggnader. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av koldioxidutsläpp i en byggnads klimatskal beroende på val av isoleringsmaterial

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sara Rydin; Sofia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Thermal insulation; Life cycle assessment; LCA; Life cycle cost; LCC; Värmeisolering; Livscykelanalys; LCA; Livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : Syfte: En betydande del av Sveriges totala växthusgaser kommer ifrån bygg- och fastighetssektorn. Då livscykelperspektivet är ett högaktuellt ämne är det intressant att implementera LCA i bygg- och fastighetsbranschen och genomföra en analys på de isoleringsmaterial som anses vara de traditionella inom branschen. LÄS MER

 4. 4. Varsam grundläggning på berg : En tillämpning i Sotenäs kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Angélica Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   En bra grund är en grundläggande förutsättning för varje husbyggnation.  Den vanligaste grundläggningsmetoden är platta på mark som i sitt grundutförande kräver plant underlag. En konsekvens av rationaliserade byggmetoder har blivit att man vid grundläggning på berg spränger en plan yta att förlägga grunden på. LÄS MER

 5. 5. Det energisnåla isoleringsmaterialet

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Malin Johansson; Erik Karlsson; [2012]
  Nyckelord :stenull; expanderad cellplast; cellulosafibrer; cellglas; vakummisoleringspaneler;

  Sammanfattning : This bachelor essay is divided into two parts, the first being a construction of a single-family house and the second an in-depth study of five different isolation materials, analysed from an energy perspective. The first part, the construction of the single-family house, has been created from knowledge acquired during three years of studying at KTH Royal institute of Technology in Stockholm, in the program Architecture and the Built Environment. LÄS MER