Sökning: "Cello Section"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cello Section.

 1. 1. What is the key to success? Exploring various ways of preparation for orchestra projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joanna Latala; [2019-04-02]
  Nyckelord :Orchestral Playing; Practice Methods; Orchestra Technique; Technical Exercises; Orchestra Project; Cello Section; Cello; Orchestra; Orchestral Excerpts;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse the preparation process before orchestra projects. This thesisbegins with the description of ways of preparing for orchestra projects for the University ofGothenburg Symphony Orchestra. The second part of the thesis is a description of problemswhich I found during the preparation and ways which I tried to solve them. LÄS MER

 2. 2. Den spelande kroppen : En fenomenologisk studie om cellolärares syn på kroppen vid spel på cello

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Josefin Stenmark; [2017]
  Nyckelord :Cello; body; phenomenology; ergonomics; instrumental teaching; physical health; Cello; kroppen; fenomenologi; ergonomi; instrumentalundervisning; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska och beskriva hur några cellolärare ser på fenomenet den spelande kroppen. I arbetets bakgrundskapitel ges en forskningsöversikt av musikers hälsa och skadeförebyggande instrumentalundervisning samt ett avsnitt om ”musikerergonomi”. LÄS MER