Sökning: "Cello"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Cello.

 1. 1. What is the key to success? Exploring various ways of preparation for orchestra projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joanna Latala; [2019-04-02]
  Nyckelord :Orchestral Playing; Practice Methods; Orchestra Technique; Technical Exercises; Orchestra Project; Cello Section; Cello; Orchestra; Orchestral Excerpts;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse the preparation process before orchestra projects. This thesisbegins with the description of ways of preparing for orchestra projects for the University ofGothenburg Symphony Orchestra. The second part of the thesis is a description of problemswhich I found during the preparation and ways which I tried to solve them. LÄS MER

 2. 2. Interpretation : En studie av interpretationens förändring under 1900-talet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Viktoria Hillerud; [2018]
  Nyckelord :interpretation; stilpreferens; Beethoven; cello; piano;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Feedback och instrumentundervisning : Användning av feedback i enskild instrumentundervisning i en svensk gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jennie Kim Resman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title and subtitle: Feedback and instrument lesson – The usage of feedback in individual instrument lesson in a Swedish high school. Feedback is a well-researched subject in many academical areas such as psychology, pedagogy and music education. Generally it is perceived as information about performance. LÄS MER

 4. 4. Mit Inniger Empfindung : In-between stylistic pluralism

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Teemu Mastovaara; [2018]
  Nyckelord :Stylistic pluralism; polystylism; postmodernism; modernism; Schumann; Korean music; soundscape; rock; cello; chamber music; CoPeCo; artistic research; live painting;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Modernism för nybörjare : Grafisk analys som hjälpmedel vid instudering

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Erik Elvkull; [2018]
  Nyckelord :Ingvar Lidholm; tolvton; serialism; Quattro Pezzi; cello; modernism; måndagsgruppen; ”grafisk analys”;

  Sammanfattning : Quattro Pezzi av Ingvar Lidholm (1921-2017) är ett verk skrivet i den tolvtonsteknik som senare kom att känneteckna både Lidholm och kanske också den svenska modernismen. Trots det har dagens musikhögskolestudenter inte speciellt mycket erfarenhet av att spela denna typ av musik. LÄS MER