Sökning: "Cellular"

Visar resultat 1 - 5 av 624 uppsatser innehållade ordet Cellular.

 1. 1. Phenotypic profiling and drug screening in Rhabdomyosarcoma cell lines

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Laura Martina Lang; [2022]
  Nyckelord :Rhabdomyosarcoma; Phenotypic profiling; Phenotypic drug screening;

  Sammanfattning : Rhabdomyosarcoma (RMS) is a type of soft tissue sarcoma that mainly occurs in children. RMS can be divided into two subtypes embryonal (ERMS) and alveolar (ARMS). The ARMS subtype can be especially aggressive when a balanced chromosomal translocation is present. LÄS MER

 2. 2. Competition between Phase Separation and Micellization in a Coarse-Grained Protein Model with Two Components

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Fangxuan Lyu; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Intrinsically disordered proteins (IDPs) are widely believed to play a key role in the for- mation of intracellular biomolecular condensates through liquid-liquid phase separation (LLPS). Furthermore, it has been shown in vitro that several IDPs are able to phase sepa- rate on their own. LÄS MER

 3. 3. Kan tilläggsbehandling med melatonin förbättra prognosen för patienter med COVID-19? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Djerf; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Sars-CoV-2; coronavirus; melatonin; tilläggsbehandling;

  Sammanfattning : Introduktion. Coronavirus disease 19 (COVID-19) är en virussjukdom som orsakar mild till allvarlig respiratorisk sjukdom, med symtom som andnöd, feber, hosta och trötthet. Risken att bli allvarligt sjuk är hög, med risk för komplikationer som sepsis, tromboembolismer och lungpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Antenna Options for High Altitude IMT Base Stations (HIBS) in Cellular Networks

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Harald Magnusson; [2022]
  Nyckelord :High altitude IMT Base Station HIBS ; High Altitude Platform Station HAPS ; Link Feasibility; Coverage Feasibility; Phased Array Antenna; Parabolic Reflector Antenna;

  Sammanfattning : This thesis is the result of a collaboration between Ericsson AB and Luleå University of Technology. A feasibility study has been conducted to investigate antenna options for the HIBS access link. The study contains two parts. Firstly, a link budget investigating the gain required from the antenna. LÄS MER

 5. 5. Framtidens grundsättningar : Med krypgrund och cellglas i fokus

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Krypgrund; grundsättning; cellglas; foamglas; Koljern;

  Sammanfattning : Från och med den 1 januari 2022 gäller lagen (2021:787) om klimatdeklaration vid uppförandet av nya byggnader. Detta ställer högre krav på de material som används vid uppförandet av byggnader. LÄS MER