Sökning: "Cengizhan Caglayan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cengizhan Caglayan.

 1. 1. Självförmågans påverkan på upplevd stress bland gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Martin Svensson; Cengizhan Caglayan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att undersöka elevers upplevda självförmåga och stress i gymnasiet. Den här studien handlar primärt om hur stressnivån hos gymnasieelever påverkas av deras självförmåga. LÄS MER

 2. 2. Bakom den mentala tuffheten hos boxare : En kvalitativ studie om boxares mentala tuffhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Cengizhan Caglayan; Mohamed Diallo; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkboxning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet har varit att undersöka vilka faktorer det är som påverkar mental tuffhet bland boxare på elitnivå. Författarna strävar efter att få en större klarhet i vilka egenskaper som är betydelsefulla för mental tuffhet och vilket stöd som behövs för att lyckas uppnå dessa egenskaper samt leder till framgång inom boxning. LÄS MER