Sökning: "Center of Gravity analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Center of Gravity analysis.

 1. 1. Den digitala handelns fastighetsmarknad - Var ska E-handeln lokaliseras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Eric Håkansson; Linus Nässén Odell; [2018]
  Nyckelord :E-handel; logistik; lager; fastighet; lokaliseringsteori; regression; intervju; GIS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The fact that e-commerce has increased significantly in recent years has not gone unnoticed, and its features have been marked in both private life as well as in business. The physical commerce has changed to an increased shopping through the internet, which is a development of the trade of goods that was one of the earliest commercial forms. LÄS MER

 2. 2. Att hitta akilleshälen : sårbarhetsanalyser till stöd för militär planering

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Magnét; [2018]
  Nyckelord :Center of Gravity analysis; Critical vulnerabilities; Systems analysis; Operational planning; Tyngdpunktsanalys; kritiska sårbarheter; systemanalys; operativ planering;

  Sammanfattning : Enligt gällande västliga militära planeringsdoktriner, inklusive den svenska som den formuleras i Svensk planerings och ledningsmetod (SPL), är tyngdpunktsanalyser av såväl motståndaren som den egna sidan avgörande steg i planeringsprocesserna på både strategisk och operativ nivå. Tyngdpunkten kan anfallas eller påverkas direkt eller indirekt, i det ideala fallet genom att slå mot kritiska sårbarheter. LÄS MER

 3. 3. Simulation of a badminton racket - A parametric study of racket design parameters using FEA

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Elias Blomstrand; Mike Demant; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Badminton, said to be the worlds fastest ball sport, is a fairly unknown sport from a scientific point of view.There has been great progress made to get from the old wooden rackets of the 19th century to the light-weighthigh performance composite ones used today, but the development process is based on a trial and error methodrather than on scientific knowledge. LÄS MER

 4. 4. Uncertainty Analysis of the Aerodynamic Coefficients

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Filip Söderman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis treats an error propagation analysis used to estimate the uncertainty of the aerodynamic coefficients. The propagation methods used in this analysis are a Taylor Series Method and a Monte Carlo Method. LÄS MER

 5. 5. Conceptual Design of a Transport Aircraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Nadja Rabizadeh; Bahar Kasbi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The mission of this project is to conceptually design a transport aircraft. A typical mission for a transport aircraft is to deliver supplies to countries in need of help. LÄS MER