Sökning: "Centerpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Centerpartiet.

 1. 1. Partikonvergens i den svenska politiken? : En jämförande ideologianalys av Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och Centerpartiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Centerpartiet; partikonvergens; liberalism; nyliberalism; socialism; reformistisk socialism;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine two political parties, the Social Democrats and the Center Party, to see if an ideological convergence have occurred between them during the time period 1990 through 2013. Furthermore, given that ideological convergence has occurred, this study intends to investigate the possible democratic problems that convergence between traditional opposition parties tends to bring about. LÄS MER

 2. 2. Centerpartiet : Från Bondeförbund till Catch-all-parti?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Kylefors; [2019]
  Nyckelord :Centerpartiet; Bondeförbundet; Agrara partier; Jordbruk; Landsbygd; Catch-all-party;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Negative campaigning" i svenska valrörelser : En analys av svenska partiers användning av ”negative campaigning” under valåren 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Berg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kontextuella faktorer påverkar politiska aktörers användning av ”negative campaigning”. Det görs genom att studera hur mycket svenska partier använde sig av strategin under valåren 2014 och 2018 samt hur användningen tog sig till uttryck. LÄS MER

 4. 4. LSS-Politiken : En kvalitativ textanalys av åtta partiers partiprogram

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LSS; funktionshinderpolitik; partiprogram; diskriminering; personlig assistans;

  Sammanfattning : Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig assistans. LÄS MER

 5. 5. The use-value system and deregulation : A study about the January agreement and the reform proposition effect on the rental market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Bjöörn; Adam Croce; [2019]
  Nyckelord :Rental market; January agreement; Deregulation; Hyresmarknad; Januariavtalet; Fri hyressättning;

  Sammanfattning : Bostadspolitiken har länge varit en het fråga i samhället. Att det är svårt att få ett boende i form av ett förstahandskontrakt i Sveriges storstadsregioner har nog ingen missat. LÄS MER