Sökning: "Centerpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Centerpartiet.

 1. 1. Hur agerar politiska partier? : En jämförelsestudie av Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiets ståndpunkt kring konfessionella skolor

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrick Vuvu; [2021]
  Nyckelord :Konfessionella skolor; Kristdemokraterna; Liberalerna; Centerpartiet; Policy; Office or Votes; Ny-institutionell;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how political parties behave and why they take the positions and make the decisions that they regarding a certain policy. The study examines three Swedish political parties, the Christian Democrats, the Liberals and the Centre party position or views on parochial schools (religious private schools). LÄS MER

 2. 2. Väljarbeteende i rurala och urbana områden : En kvantitativ studie om platsens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Monika Brodzinska; [2021]
  Nyckelord :väljarbeteende; socioekonomiska faktorer; urbaniseringsgrad; rural; urban;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker urbaniseringsgradens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende i riksdagsvalet 2018. För att undersöka möjliga samband har valresultaten från riksdagsvalet 2018 undersökts tillsammans med urbaniseringsgraden som har definierats utifrån Stockholm Kommuner och Regioners kommungruppsindelning från 2017, men även socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet, årlig medianinkomst (angiven i 1000 kronor) och högre utbildning. LÄS MER

 3. 3. Äganderätten av jordbruks- och skogsbruksmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philippa Printzsköld; [2021]
  Nyckelord :Äganderätt; Demokrati; Politik; Parti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ownership is one of the most debated topics in Sweden and is incredibly fragmented. Some believe that constitutional property rights lead to restrictions in democracy, while others believe that constitutional property rights are important for democracy. LÄS MER

 4. 4. Morgonprograms olika återspeglingar av verkligheten : En samtalsanalytisk studie av politiska nyhetsintervjuer  i Nyhetsmorgon (kommersiell tv) och Morgonstudion (public service)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinore Stringborn; Antonia Conradsson; [2021]
  Nyckelord :Nyhetsmorgon; Morgonstudion; gestaltningsteori; nyhetsintervju; samtalsanalys; politiker; Public service; kommersiell tv; morgonprogram;

  Sammanfattning : This study investigates the diffrences and similarities between interviews with politicians from two different Swedish morning news shows called Morgonstudion and Nyhetsmorgon. This is to see if there is a connection between how the news interview is designed and the fact that it is public service or commercial tv. LÄS MER

 5. 5. Grön Stadsby : ett förslag på en hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Axel Runesson; Ahmed Alwahhab; [2021]
  Nyckelord :sustainability; urbanism; green infrastructure; sustainable urban development; Agenda 2030; Green Urban Village; hållbarhet; urbanism; grön infrastruktur; hållbar stadsutveckling; agenda 2030; Grön Stadsby;

  Sammanfattning : Studien handlar om hållbar utveckling med utgångspunkt i stadsutveckling där byggandet idag står för en stor del av klimatförändringarna vilket är något som behöver åtgärdas enligt Agenda 2030. Att bygga hållbart är en förutsättning för att minimera klimatförändringarna. LÄS MER