Sökning: "Centerpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Centerpartiet.

 1. 1. Väljarbeteende i rurala och urbana områden : En kvantitativ studie om platsens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Monika Brodzinska; [2021]
  Nyckelord :väljarbeteende; socioekonomiska faktorer; urbaniseringsgrad; rural; urban;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker urbaniseringsgradens och socioekonomiska faktorers betydelse för väljarbeteende i riksdagsvalet 2018. För att undersöka möjliga samband har valresultaten från riksdagsvalet 2018 undersökts tillsammans med urbaniseringsgraden som har definierats utifrån Stockholm Kommuner och Regioners kommungruppsindelning från 2017, men även socioekonomiska faktorer såsom arbetslöshet, årlig medianinkomst (angiven i 1000 kronor) och högre utbildning. LÄS MER

 2. 2. Morgonprograms olika återspeglingar av verkligheten : En samtalsanalytisk studie av politiska nyhetsintervjuer  i Nyhetsmorgon (kommersiell tv) och Morgonstudion (public service)

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinore Stringborn; Antonia Conradsson; [2021]
  Nyckelord :Nyhetsmorgon; Morgonstudion; gestaltningsteori; nyhetsintervju; samtalsanalys; politiker; Public service; kommersiell tv; morgonprogram;

  Sammanfattning : This study investigates the diffrences and similarities between interviews with politicians from two different Swedish morning news shows called Morgonstudion and Nyhetsmorgon. This is to see if there is a connection between how the news interview is designed and the fact that it is public service or commercial tv. LÄS MER

 3. 3. Grön Stadsby : ett förslag på en hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Axel Runesson; Ahmed Alwahhab; [2021]
  Nyckelord :sustainability; urbanism; green infrastructure; sustainable urban development; Agenda 2030; Green Urban Village; hållbarhet; urbanism; grön infrastruktur; hållbar stadsutveckling; agenda 2030; Grön Stadsby;

  Sammanfattning : Studien handlar om hållbar utveckling med utgångspunkt i stadsutveckling där byggandet idag står för en stor del av klimatförändringarna vilket är något som behöver åtgärdas enligt Agenda 2030. Att bygga hållbart är en förutsättning för att minimera klimatförändringarna. LÄS MER

 4. 4. Sveriges positionsförflyttning i migrationspolitiken : En analys av Sveriges vändning i migrationspolitiken efter migrationskrisen 2015.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josef Asso; [2021]
  Nyckelord :Political Science; Politics; Migration; Migration policy; Policy change; Parliament; Parliamentary debates; Statsvetenskap; Politik; Socialdemokraterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Liberalerna; Centerpartiet; Alliansen; Migration; Migrationspolitik; positionsförflyttning; riksdag; riksdagsdebatt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the political change in the migration policy has changed since the migration crisis in 2015. The premise to analyse this change will be how four political parties in Sweden; the Swedish Social Democratic Party, the Green Party, the Liberals and the Center Party, have expressed their political opinion about migration policy in two different parliamentary debates. LÄS MER

 5. 5. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
  Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER