Sökning: "Central Capabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Central Capabilities.

 1. 1. Exploring the product development process of a dairy based UHT drink A public-private partnership targeting the Base of Pyramid market in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Elena Gabriela Araujo Soto; [2019]
  Nyckelord :Public-private Partnership; Base of Pyramid; Food Product Development; Zambia; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The focus of this study was exploring the product development process of a dairy- based drink which was co-created within a public-private partnership approach for Base of Pyramid (BoP) consumers in Zambia. An exploratory case-study research design was selected. LÄS MER

 2. 2. Green Roof Performance in Cold Climates : A study on how different plants suited for the subarctic climate in northernSweden affects the performances of green roofs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonathan Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Stormwater; Green roofs; Cold climate; Stormwater management;

  Sammanfattning : Increased urbanization leads to an increasing amount of impervious surfaces and a decrease ofthe natural hydrological function. Urban stormwater does thus risk to create high surface flows which could damage the receiving water bodies (e.g. erosion) or the urban area itself (flooding). LÄS MER

 3. 3. En studie av lycka utifrån begreppen självförverkligande och självtranscendens : Är lycka en mänsklig rättighet?

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sara Westfahl; [2019]
  Nyckelord :Lycka; Självförverkligande; Självtranscendens; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the concept of happiness via the concepts of self-actualization and self-transcendence. The analyze performs on both an individual level and a level in a society context and also performs from both a descriptive and an analytical perspective. LÄS MER

 4. 4. Feministisk utrikespolitik - ett medel för stärkt egenmakt och utveckling?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellen Pettersson Forssén; [2019]
  Nyckelord :Feministisk utrikespolitik; Egenmakt; Förmågor; Jämställdhet; Utveckling; Sverige; Kanada; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige och Kanada är de första och enda länderna i världen vilka deklarerat en feministisk utrikespolitik. Politiken menar att ett ökat arbete för stärkt kvinnlig egenmakt är en förutsättning för att kunna nå de bredare utrikespolitiska målen om fred, säkerhet liksom ekonomisk- och hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Att läsa och skriva digitalt : En kvalitativ undersökning om fem lärares upplevelser av digitala verktyg i undervisningen av läsförståelse och skrivinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arne Rasmus Dybvik; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; skrivinlärning; digitala verktyg; digital läsförståelse och digital skrivinlärning;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är i en utvecklingsprocess där digitala verktyg får allt större plats. Vi använder oss av teknik mer nu än vad vi någon gång har gjort. Detta är något som påverkar skolan, då skolan ska utbilda elever så de klarar sig i samhället. Skolan har som mål att spegla samhället. LÄS MER