Sökning: "Central Intelligence Agency"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Central Intelligence Agency.

 1. 1. Artificiell intelligens och autonoma system; framtidens beslutsfattare? : En beskrivande studie om hur Artificiell Intelligens och autonoma systems kan förändra beslutsfattandet utifrån John Boyds OODA-loop

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Emelie Edsmar; [2021]
  Nyckelord :artificiell intelligens; autonoma system; beslutsfattande; John Boyd; OODA-loop;

  Sammanfattning : This study examines how Artificial Intelligence (AI) and autonomous systems can change the conditions for a decision-making process using John Boyd's OODA loop. The study is conducted through a qualitative text research method. LÄS MER

 2. 2. EU VALUES IN THE SPOTLIGHT: A comparative thematic analysis of the nineteen European Medicines Agency bidding brochures that were submitted the 31 of July 2017 to the Commission

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Jonathan Takahashi; [2018]
  Nyckelord :European Union; European Medicines Agency; EU values; European integration; thematic analysis; brochures; European Studies; Cultural Sciences; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the Economic Intelligence Unit's 2017 Democracy Index, less than half of the EU countries are "fully democratic." Consequently, there is a deficiency in compliance to the EU values among the Member States in the EU. In 2016, United Kingdom voted in favor of leaving the European Union. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter moralen - En undersökning av moralfilosofiska argument i förarbetena till FRA-lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Häckner Posse; [2016]
  Nyckelord :allmän rättslära; personlig integritet; insyn; jurisprudence; privacy; transparency; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker jag, genom att använda textanalys, förekomsten av moralfilosofiska argument och värderingar i proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet och i SOU 2003:34 – Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst Integritet – Effektivitet (del I och II). Mer konkret undersöker jag om dessa dokument innehåller utilitaristiska respektive icke-utilitaristiska argument och värderingar med avseende på personlig integritet och medborgerlig insyn i underrättelseverksamheten. LÄS MER

 4. 4. A Legal and Moral Review of the Central Intelligence Agency Operatives in the War on Terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sebastian Stjärneblad; [2013]
  Nyckelord :CIA; Targeted Killing; Terrorism; Humanitarian Law; Just War Theory;

  Sammanfattning : In this essay I examine whether the CIA operatives can be considered as legitimate practitioners of violence in a conflict situation, thus looking through a lens where terrorism is treated as an act of war. This paper does not purport to evaluate and review the legality of targeted killing as a mean of warfare or a tool for criminal enforcement but rather the CIA agent’s status from an international law perspective, specifically humanitarian law. LÄS MER

 5. 5. RIKTAT DÖDANDE - Lag och moral i en asymmetrisk värld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Joel Lundquist; [2013]
  Nyckelord :riktat dödande; terrorism; Al Qaeda; kriget mot terrorismen; 11-september; Pakistan; drönare; obemannad luftfarkost; UAV; illegal kombattant; just war theory; internationell humanitär rätt; internationell sedvanerätt; Unmanned Ariel Vehicle; War on Terror;

  Sammanfattning : Som ett resultat av attackerna mot USA den 11 september 2001 förklarade dåvarande president George W Bush krig mot terrorismen den 20 september samma år. Sex dagar senare undertecknade Bush ett direktiv vilket auktoriserade den civila amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency att utföra riktat dödande mot fördefinierade individer i syftet att förhindra nya attacker från terroristnätverket Al Qaeda, talibanerna och associerade styrkor. LÄS MER