Sökning: "Cerebellar ataxia"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cerebellar ataxia.

 1. 1. Kattpest : kliniskt uttryck och immunoprofylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Staaf Hästö; [2015]
  Nyckelord :kattpest; kliniskt uttryck; immunoprofylax; feline panleukopenia; clinical symptoms; immonoprophylaxis;

  Sammanfattning : Kattpest är sjukdom orsakat av felint panleukopenivirus (FPV), vilket är ett smittoämne som regelbundet ger upphov till sjukdomsutbrott både inom Sverige och i övriga världen. Sjukdomen drabbar främst unga individer där en mortalitet över 90 % kan observeras. LÄS MER

 2. 2. Genetisk bakgrund till ataxi hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Cecilia Hjelm; [2015]
  Nyckelord :Cerebellär ataxi; hund; genetisk bakgrund; SPTBN2; SEL1L; RAB24; GRM1; människa; miljöeffekter; Cerebellar ataxia; canine; genetic background; human; environmental effect;

  Sammanfattning : Ataxi är då hunden har svårt att koordinera sina rörelser och orsakas av att nervsystemet inte fungerar som det ska och degenereras. Degeneration av cerebellum och då specifikt purkinjecellerna och granulacellerna ger en form av ataxi kallat cerebellär ataxi. LÄS MER

 3. 3. Cerebellär abiotrofi hos arabhäst : symptom och differentialdiagnoser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Marie Baude Korhonen; [2012]
  Nyckelord :cerebellum; abiotrofi; ataxi; arabhäst; degeneration; ärftlig; differentialdiagnos;

  Sammanfattning : Cerebellär abiotrofi är en sjukdom som drabbar ett flertal olika djurarter och innebär en degeneration av purkinjecellerna i lillhjärnan. Eftersom lillhjärnan är den del av hjärnan som styr finmotoriken kommer tillståndet att ge upphov till att finmotoriken försämras kraftigt. LÄS MER

 4. 4. Slinger och cerebellär abiotrofi hos häst : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Linn Broström; [2011]
  Nyckelord :gotlandsruss; arabhäst; slinger; cerebellär; abiotrofi; ataxi;

  Sammanfattning : Slinger är en neurologisk defekt hos det gotländska russet och orsakar en rubbning i koordinationen av muskelrörelser (ataxi) härrörande från en underutveckling av lillhjärnan. Liknande fall av defekten har observerats hos arabhästar men under benämningen cerebellär abiotrofi (CA). LÄS MER