Sökning: "Cerebral Palsy"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Cerebral Palsy.

 1. 1. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Barriers and facilitators to participate in physical activity for children and adolescents with Cerebral Palsy: A systematic literature review from 2009-2019

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lotte Sophie Moes; [2020]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; participation; physical activity; barriers; facilitators;

  Sammanfattning : Background: Children and adolescents with Cerebral Palsy [CP] are not as physically active as their typically developing peers, which contributes to reduced physical fitness. Previous studies about participating in physical activity [PA] and disability in general have identified barriers and facilitators. LÄS MER

 3. 3. Röstbehandling med LSVT LOUD för personer med cerebral pares och dysartri

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Fanny Boussard; Natali Bethoon; [2020]
  Nyckelord :röstbehandling; LSVT LOUD; dysartri; cerebral pares;

  Sammanfattning : Approximately 50 % of all people with cerebral palsy (CP) have some form of speech or language disorder. Many of these have dysarthria, a neurological disorder that causes an impaired ability to articulate and effects respiration and phonation. LÄS MER

 4. 4. Posturala asymmetrier och smärta hos barn med cerebral pares : En populationsbaserad registerstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Annika Jernberg Grönlund; [2020]
  Nyckelord :posturala asymmetrier; smärta; barn; cerebral pares; CPUP; Postural Ability Scale; PAS; fysioterapi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Introduktion: Nedsatt förmåga att stabilisera kroppen leder ofta till asymmetrisk kroppshållning som ökar risken för vävnadspåverkan som kan leda till deformiteter och kontrakturer hos barn med cerebral pares (CP). Smärta är vanligt förekommande vid CP och kan komma sekundärt till kontrakturer och felställningar. LÄS MER

 5. 5. Designing for Cognitive DisabilityHow FlexiChat Affects the Accessibility of Instant Messaging

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Nystedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an Instant Messaging application named FlexiChat, suited for adolescents in special needs school, has been developed and evaluated. Communication is based on symbols instead of text and uses the Flexiboard as main input device to accommodate the cognitive limitations of the user group. LÄS MER