Sökning: "Cerebral Palsy"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Cerebral Palsy.

 1. 1. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett barn med cerebral pares : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agnes Bergholm; Jenny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Cerebral palsy; Child; Parent; Experience; Cerebral pares; Barn; Förälder; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett barn med cerebral pares kan innebära en stor livsförändring för föräldern. Vårdandet av barnet kan vara en stor belastning som bland annat kan resultera i emotionella påfrestningar. LÄS MER

 3. 3. Barriers and facilitators to participate in physical activity for children and adolescents with Cerebral Palsy: A systematic literature review from 2009-2019

  Magister-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lotte Sophie Moes; [2020]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; participation; physical activity; barriers; facilitators;

  Sammanfattning : Background: Children and adolescents with Cerebral Palsy [CP] are not as physically active as their typically developing peers, which contributes to reduced physical fitness. Previous studies about participating in physical activity [PA] and disability in general have identified barriers and facilitators. LÄS MER

 4. 4. ”Love and patience is most important” : A qualitative interview study about the views and experiences from physical therapists working with orphan children diagnosed with cerebral palsy in Ho Chi Minh City, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Samuelson; Frida Lidén; [2020]
  Nyckelord :Cerebral palsy; Orphan children; Physical therapy; Social support; Love;

  Sammanfattning : Background: Cerebral palsy (CP) is a diagnosis found worldwide. Literature indicates the importance of teaching families how to support the child. Orphan children are an exposed group and if the child also is diagnosed with CP the child is even more exposed. LÄS MER

 5. 5. Development of technique for measuring muscle activity and knee motion in children with CP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Hamed Rahim Zadeh; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cerebral Palsy (CP) has an impact on muscles and movement. This happens due to brain damage before the age of two years. Either sometimes before birth, during childbirth or after birth. According to hjarnfonden. LÄS MER