Sökning: "Cerebral Pares"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Cerebral Pares.

 1. 1. Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :cerebral pares; exergames; interaktionsdesign; mobilspel; tillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Stöd till föräldrar och barn med funktionsnedsättning att prata om blommor och bin - en kartläggande litteraturöversikt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Edlund Dahl; Yvonne Spendler; [2021]
  Nyckelord :sexualitet; sexualundervisning; autismspektrumstörning; intellektuell funktionsnedsättning; celebral pares; föräldrar. sexuality; sex education; autism spectrum disorder; intellectual disorders; cerebral palsy; parents.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna scoping review har syftet varit att söka efter forskning kring vilket behov föräldrar har av stöd för att kunna prata om sexualitet med sina barn som har funktionsnedsättning och om det finns beprövad intervention. Totalt nio artiklar har granskats som har innefattat barn med autismspektrumtillstånd (AST), intellektuell funktionsnedsättning (IF) och rörelsenedsättning (RH). LÄS MER

 3. 3. Ortosbehandling för övre extremiteten för barn med cerebral pares - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elin Liljegren; Magdalena Ptasinski; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Cerebral pares; Handfunktion; Kroppsfunktion; Aktivitetsförmåga; Ortoser; Barn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cerebral pares [CP] är en hjärnskada som kan påverka funktionen i övre extremiteten. CP är den vanligaste diagnosen hos barn med motoriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. HINDER FÖR SEXUELLA AKTIVITETER HOS INDIVIDER MED CEREBRAL PARES En systematisk litteraturöversikt som belyser sexuell orättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ahlgren Ella; Gustafsson Emma; [2020-05-04]
  Nyckelord :Sexual limitations; sexual dysfunction; Sexuality; sexual health;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuell hälsa är av betydelse för livskvalité och välbefinnande för alla. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och har ett holistiskt synsätt över personens situation. En aktivitet innebär en för individen medveten och egenvald handling. LÄS MER

 5. 5. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER