Sökning: "Cerenkov radiation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cerenkov radiation.

 1. 1. Three-Dimensional Quantitative Cerenkov Luminescence Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Anton Ajne; [2014]
  Nyckelord :Cerenkov; CLI; Optical imaging; Nuclear medicine; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Cerenkov luminescence imaging (CLI) is an up-and-coming optical technique for in vivo imaging of beta-emitting radioisotopes. CLI relies on measurements of the Cerenkov radiation emitted when high-energy beta-particles travel through tissue. LÄS MER

 2. 2. Performance Assessment of Cerenkov Emission Imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen; Lunds universitet/Medicinsk strålningsfysik, Lund

  Författare :Emma Mellhammar; [2013]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Laddade partiklar med hög energi kan ibland färdas snabbare än ljusets hastighet i det medium det för stunden befinner sig i. När detta sker, emitteras så kallat Cerenkovljus. Ljuset ligger inom det synliga spektret och kan alltså detekteras med vanlig kamerateknik. LÄS MER

 3. 3. Vavilov-Cerenkov Radiation Near Dielectric Boundaries with Application to Ultrahigh Energy Neutrino Detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

  Författare :Anders Persson; [2007]
  Nyckelord :Neutrino detection; Cerenkov radiation; Askaryan effect;

  Sammanfattning : In this diploma thesis, we present a thorough investigation of the Vavilov-Cerenkov (VC) effect and its application to the detection of ultrahigh energyneutrinos. Neutrinos have no net charge and cannot emit VC radiation(VCR) but when they interact with a stationary medium such radiation isproduced by the Askar'yan effect. LÄS MER