Sökning: "Cervical cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Cervical cancer.

 1. 1. Designing a digital service for cervical cancer screening participants. : Visualizing cervical cancer registry data

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Azqa Fareed; [2023]
  Nyckelord :cervical cancer; screening program; visualization of healthcare data; design science research; and digital service.;

  Sammanfattning : Screening programs for cervical cancer are performed to diagnose the early stage of cancer and prevent its development. Historically, the screening test was taken every three years, but it gradually varied due to continuous changes in technology, guidelines, and a new type of test. LÄS MER

 2. 2. Impact of Cell Type Selection on Binary Classification of Cervical Cancer using Convolutional Neural Networks : A Compatibility Analysis of Herlev and SIPaKMeD

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elias Ram; Elias Stihl; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cervical cancer is one of the most common forms of cancer today, affecting women worldwide. Machine learning classifiers could potentially be utilized to aid in the diagnosis of cervical cancer, making screening more cost-effective. LÄS MER

 3. 3. The effect of TRAP150 on HPV16 E1 gene regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Emma Svanberg Frisinger; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human papilloma virus (HPV) is a small DNA virus that is known as the causative agent in cervical cancer. The virus is found worldwide and causes more than 300 000 deaths yearly. Although there are many types of HPV, HPV16 is found in 99 % of cervical cancer cases. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors attityd till HPV-självtest : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Keinvall; Sofia Johansson; [2023]
  Nyckelord :Attitude; cervical cancer; HPV; HPV self-sampling; screening; Attityd; cervixcancer; HPV; HPV-självtest; screening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer orsakas av human papillomavirus. WHO:s mål är utrotning av cervixcancer, för att nå målet krävs högt deltagande i vaccination- och screeningprogrammet för cervixcancer. Kvinnor som sällan deltar i screening hade störst risk för cervixcancer, därför planeras HPV-självtest att erbjudas. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av stöd i samband med cervixcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecka Scholey; Arbenita Osmani; [2022]
  Nyckelord :Cervixcancer; Experiences; Support; Suffering; Cervixcancer; Upplevelser; Stöd; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer är ett globalt hälsoproblem och fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. Beroende på vilket cancerstadium kvinnorna befinner sig i erbjuds olika behandlingsalternativ. Sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt och har ansvar att stötta och informera kvinnor som drabbats av cervixcancer. LÄS MER