Sökning: "Cevian"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Cevian.

 1. 1. Shareholder Activism on Sustainability

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Fabian Roeben; [2019]
  Nyckelord :Shareholder activism; Corporate sustainability; ESG; Case study; Tieto;

  Sammanfattning : The increasing prevalence of shareholder activism in Europe and the rising significance of corporate sustainability have motivated this paper to investigate the impact of shareholder activists on companies' sustainability performances. To examine this relationship, an event study on 59 shareholder activist campaigns from 2006 to 2017 is conducted utilizing Thomson Reuters' ESG database, which allows for a component analysis of the ESG framework. LÄS MER

 2. 2. Who’s in Control?: A Comparative Case Study on Private Equity and Shareholder Activism

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :David Blomberg; David Olerup; [2009]
  Nyckelord :Private Equity; Shareholder Activism; Board of Directors; Agency Costs; Corporate Governance;

  Sammanfattning : This thesis aims to evaluate the role of the Board of Directors as a governance tool in companies invested into by either a Private Equity or Shareholder Activist investor. In order to do this, we perform a comparative case study on Private Equity investor Segulah’s engagement in marine technology company Callenberg and Shareholder Activist investor Cevian Capital’s engagement in fashion retailer Lindex. LÄS MER

 3. 3. Företagsanalys och shareholding

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Norén; Ulrik Norén; Hans-Erik Wahll; [2007-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembeskrivning: Under år 2006 förvärvade Cevian Capital AB, med dess företrädare Christer Gardell och Lars Förberg i spetsen, en aktiepost i det svenska företaget Volvo. Detta skapade starka reaktioner i såväl det svenska näringslivet som hos svenska politiker, vilket kom att avspeglas i media. LÄS MER

 4. 4. Activist Funds' impact on Blue Chip Companies in Sweden : Analysing the implications on capital structure, valuation and credit rating

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Johan Wahlström; Christian Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Activist Funds; Venture Capital; Dividend Policy; Capital Structure; Volvo; Lindex; Skandia; Old Mutual; M A; Cevian;

  Sammanfattning : Bakgrund: De svenska börsbolagen gör större vinster än någonsin tidigare, men har fått stor kritik för att vara för långsamma i sin vinstallokering. Företag med överkapitaliserade balansräkningar utan investeringsbehov är potentiella måltavlor för riskkapitalisternas affärsidé om finansiell effektivisering och en aggressivare kapitalstruktur. LÄS MER