Sökning: "Challenges"

Visar resultat 1 - 5 av 14109 uppsatser innehållade ordet Challenges.

 1. 1. Investeringsrådgivares syn på hållbarhet. Hur yrkesutövningen påverkas av EU:s regelverk samt hur tolkning skiljer sig mellan banker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Sjöholm; Johan Lindblom; [2023-02-27]
  Nyckelord :ESG; EU legal framework; financial institutions; investment advisor; MiFID; MiFIR;

  Sammanfattning : paper will describe how investment advisors at Swedish financial institutes work with sustainability and how EU directives and regulations affect them. Directives and regulations such as MiFID II, MiFIR, SFDR and Taxonomy which have been constituted and implemented more extensively through the 2010 decade which is leaving investment advisors in an undoubtedly need for adaptation. LÄS MER

 2. 2. Den osynlige räddaren. En undersökning kring förutsättningarna och utmaningarna förknippade med swinguppdraget i en musikalproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nils Weibull; [2023-02-22]
  Nyckelord :swing; musikal; scenkonst; skådespelare; musikalartist; konstnärliga arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Det här undersökande arbetet handlar om uppgiften att arbeta som swing i en musikalproduktion. Utifrån mina egna erfarenheter av att arbeta som musikalartist i musikalproduktionen She Loves me på Spira i Jönköping (HT 2021) reflekterar jag över specifika utmaningar samt utvecklingsmöjligheter förknippade med att stå inför och ta sig an swinguppdraget i en produktion. LÄS MER

 3. 3. BOMI View Types: A Design Science Research Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Victoria Vu; [2023-02-22]
  Nyckelord :boundary objects; methodological islands; views;

  Sammanfattning : Large-scale systems engineering companies often have many teams working in distinct ways, whether it be agile, waterfall, or a method falling somewhere in between. Challenges appear when one team’s way of working differs from those around them, leading the overall organization to struggle with inter-team coordination. LÄS MER

 4. 4. KAN INTE EUROPÉER TILLIKA VARA FLYKTINGAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salome Nordberg; [2023-02-17]
  Nyckelord :EU Commission; Temporary Protection Directive; Refugee crisis 2015; Ukrainian war 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen EU-kommissionen; Massflyktsdirektivet; Flyktingkrisen 2015; Kriget i Ukraina 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to comparatively study speeches by the European Union’s Commissions representatives, the president during 2014-2019 Jean Claude Juncker, the commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos during the same years as Juncker, as well as the president for the Commission now Ursula von der Leyen. The speeches regard refugees and migration from the relevant years 2015/2016 and 2022, and how they have chosen to address the refugees. LÄS MER

 5. 5. A Conflict of Intent? Protective Agency Surrounding the East African Crude Oil Pipeline (EACOP)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrick Mukanza; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, considerable attention has been paid to the role of change agency and reproductive agency in the literature on evolutionary economic geography (EEG). Using these two concepts as a basis, this thesis introduces the concept of protective agency. LÄS MER