Sökning: "Chalmers 1994"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chalmers 1994.

  1. 1. Fel i byggskedet som kan härledas till projekteringen

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Mona Badran; Stina Zetterlind; [2013]
    Nyckelord :byggfel; byggarbetsplats; projektering; projekteringsmöte; visuell planering; produktion; engagemang; observation; störningar; avvikelser; generalentreprenad; totalentreprenad; hållbar utveckling;

    Sammanfattning : Fel som uppstår i ett byggprojekt leder ofta till merkostnader och ett felfritt projekt är näst intill omöjligt att uppnå. Däremot kan man försöka minska risken för att fel uppstår genom god planering. LÄS MER