Sökning: "Chalmers maskinteknik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Chalmers maskinteknik.

 1. 1. An Optimised Packaging Solution of a Battery Disconnect Unit

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science

  Författare :Magnus Bratt Svensson; Anna Engelbrektsson; [2017]
  Nyckelord :Produktion; Innovation och entreprenörskap nyttiggörande ; Maskinteknik; Production; Innovation Entrepreneurship; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utveckling av energieffektiv kross- och malprocess för gruvindustrin

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling; Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development

  Författare :Albin Gröndahl; Mahmoud Jeresi; Johan Karlsson; Victor Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Produktion; Innovation och entreprenörskap nyttiggörande ; Maskinteknik; Production; Innovation Entrepreneurship; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the potential for predictive maintenance

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling; Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development

  Författare :Björn Kange; Stefan Lundell; [2015]
  Nyckelord :Produktion; Innovation och entreprenörskap nyttiggörande ; Maskinteknik; Production; Innovation Entrepreneurship; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Valbara kurser : En enkätstudie om valbara kurser för sjöingenjörsstudenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Wittgren; Karl Lindgren; [2014]
  Nyckelord :Elective courses; area specialization; marine engineering program; basic course; Valbara kurser; ämnesfördjupning; grundkurser; sjöingenjörsprogrammet;

  Sammanfattning : På ingenjörsutbildningar får studenter fördjupa sina kunskaper i programmets senare del i form av specialinriktningar eller valbara kurser. Detta är något som inte är tillgängligt för studenter som läser till sjöingenjör vid Sjöfartshögskolan i Kalmar men något som infördes på sjöingenjörsutbildningen vid Chalmers Tekniska Högskola 2009. LÄS MER