Sökning: "Chalmers tekniska högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden Chalmers tekniska högskola.

 1. 1. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Waltilla; [2020-03-09]
  Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; hearing; preschool; children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE). To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av möjligheten till utveckling av kommersiellt tillgänglig koldioxidlagring i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eric Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :CCS carbon capture storage ; BECCS bio energy carbon capture and storage ; Sweden; carbon dioxid storage; challenges; obstacle; commercial; CCS; BECCS; Sverige; koldioxidlagring; utmaningar; hinder; kommersiell;

  Sammanfattning : Jordens befolkning behöver kraftigt reducera koldioxidutsläppen till atmosfären för att förhindra klimatförändringar. Klimatmål har sats upp av unioner och länder där de bland annat vill förhindra en global temperaturökning över 1.5 grader. LÄS MER

 3. 3. 3D Bioprinting Meniscus for Future Tissue Replacement in Osteoarthritis Affected Knee Joints

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik

  Författare :Ida Pettersson; Amanda Olsson Widjaja; [2020]
  Nyckelord :Alginate; Articular Cartilage; Bioink; Induced Pluripotent Stem Cells; Meniscus; Nanofibrillated Cellulose; Osteoarthritis; Screening; 3D Bioprinting;

  Sammanfattning : Progressive cartilage defects in human knee joints are a worldwide health issue that exposes a great burden on society as well as on single individuals. Sudden traumas to the knees can induce tears in the structures of the joints such as the articular cartilage and the meniscus. LÄS MER

 4. 4. Modeling of laminated veneer lumber - A study of the material properties for thick structural elements

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)

  Författare :John Ek; Viktor Norbäck; [2020]
  Nyckelord :Laminated veneer lumber LVL ; ; Laminate theory; ; Finite elements;

  Sammanfattning : This thesis studies the material properties of laminated veneer lumber (LVL). LVL is a timber product made of thin veneers of wood, glued together to form a laminate. LÄS MER

 5. 5. Next generation of trunks in battery electric vehicles

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap

  Författare :Albin Andersson; [2020]
  Nyckelord :trunk; boot; electric vehicle EV ; battery electric vehicle BEV ; station wagon; car; automotive;

  Sammanfattning : The development of battery electric vehicles (BEV) has gained momentum during recent years and the adoption rate will continue to increase. In 2020, 33 BEV models are expected to be released to the European market, compared to only six models in 2017. This is one of many examples of the development on the international BEV market. LÄS MER