Sökning: "Chalmers"

Visar resultat 1 - 5 av 7782 uppsatser innehållade ordet Chalmers.

 1. 1. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Hur smart är AI? : En undersökning av möjligheten av intelligenta maskiner

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Leonard Loos; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Neural Networks; GOFAI; Phenomenology; Philosophy of Mind; Materialism; Formalism; Dualism; Computationalism; Chalmers; Dreyfus;

  Sammanfattning : The reemergence of artificial intelligence during the last 30 years has introduced severalforms of weak AI to our everyday lives, be it in our smartphones or how the weather ispredicted. Modern approaches to AI, using methods like neural networks and machinelearning, also feel confident about creating strong AI, intelligence that is human-like orsuperior to humans. LÄS MER

 3. 3. Medvetandet och inter-teoretisk reduktion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Andreas Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :filosofi; medvetandefilosofi; reduktion;

  Sammanfattning : Mycket diskussion har ägt rum om huruvida medvetandets fenomenala aspekter kan reduceras till fysikaliska sakförhållanden. Enligt fysikalisterna är denna typ av reduktion möjlig då det subjektiva medvetandet i grunden inte är något icke-fysikaliskt. LÄS MER

 4. 4. Konsumera i Framtiden: Sparande Bland Studenter - En statistisk undersökning som fördjupar sig i vad som påverkar sparande bland studenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Börjesson; Herman Weber; [2018-06-25]
  Nyckelord :Självkontroll; Ekonomisk hjälp; Sparande; Framing; Mental Accounting;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en relation mellan självkontroll, effekten av MentalAccounting och sparande bland studenter. Med hjälp av psykologisk teori, andravetenskapliga artiklar och undersökningar har denna undersökningen skapat två faktorer föratt undersöka deras effekt på sparande bland studenter. LÄS MER

 5. 5. Diagnosing quality culture

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :William Lundqvist; Sebastian Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER