Sökning: "Chameleons"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Chameleons.

 1. 1. Effect of chameleons on the mass of a galaxy cluster

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk astrofysik

  Författare :Isabel Roca Vich; [2019]
  Nyckelord :Chameleons; modified gravity; galaxy cluster;

  Sammanfattning : Chameleons are scalar fields coming from modied gravity theories and can be possible explanations for Dark Energy. They cause a fifth force and have a screening mechanism which allows this force to avoid solar system constraints. In this thesis, astrophysical consequences of the potential presence of the chameleon field will be studied. LÄS MER

 2. 2. Parallellätare, diskussionskungar och kameleonter – en studie om kommunikation och interaktion under den pedagogiska måltiden. Parallel Eaters, Kings of Discussion and Chameleons – A Study about Communication and Interaction during the Pedagogic Meal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Christine Stoltz Johannesson; Lydie Pouger; [2016]
  Nyckelord :Bestämd bordsplacering; Fri bordsplacering; Interaktion; Kamratkultur; Kommunikation; Pedagogisk måltid;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka om och hur kommunikationen och interaktionen förändras beroende på om barnen har bestämd bordsplacering eller fri bordsplacering vid den pedagogiska måltiden. Studien genomfördes på en förskola i södra Sverige där vi observerade barn och pedagoger under måltiden med hjälp av videoinspelning. LÄS MER

 3. 3. The Commercial Chameleons on Social Network Sites - How native advertising affects ad and brand attitude among social network site users

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Julie Rosenthal Brydolf; Caroline Söderberg; [2014]
  Nyckelord :social network sites; ad-context congruency; native advertising; task orientation; consumer attitude;

  Sammanfattning : With the increased volume of commercial content online most social network sites have adopted so-called "native" advertising on their websites to convey marketing messages more subtly. As an increased share of advertising budgets is spent on this form of advertising this essay aims to examine its effects on ad attitude and brand attitude among social network site users. LÄS MER