Sökning: "Chamoun"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Chamoun.

 1. 1. Artificiell intelligens som beslutsfattande medel vid ROT-arbeten : En kvalitativ intervjustudie för kartläggning av beslutfattningsprocessen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mostafa Ahmadi; Afram Chamoun; [2021]
  Nyckelord :Renovation projects; Decision-Making; Artificial Intelligence; Sustainability; Construction; ROT-projekt; Beslutfattningsprocessen; Artificiell intelligens; Hållbarhet; Byggteknik;

  Sammanfattning : The construction industry stands for a third of the total carbon dioxide emissions globally , this includes the building process as well as the usage of the buildings. This in combination with the need for renovating older buildings in Sweden can lead to additional stress on the environment. LÄS MER

 2. 2. Inkluderingsarbete för elever med autismspektrum (AST) i fritidsverksamheten : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Josefin chamoun; [2021]
  Nyckelord :Autism; AST; inkludering; arbetssätt; fritidshem; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Elever skall oavsett olikheter känna sig inkluderade i fritidshemsverksamheten. Elever med autism som finner utmaningar i det sociala samspelet är de som hamnar utanför. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med AST-elever för att de ska inkluderas i fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Effektutvärdering av projekt inom offentligt verksamhet : En guideutveckling för effektutvärdering av projekt inom Regional utveckling hos Region Jönköpings län

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Gabriella Chamoun; John Klahr; [2021]
  Nyckelord :Utvärdering; offentlig verksamhet; projekt; kund; effektutvärdering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nätmobbningsdilemmat: en studie om hur nätmobbning kan hämmas med design på sociala plattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hampus Fredriksson; Daniel Chamoun; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nätmobbning är ett stort samhällsproblem som är svårt att eliminera. Vi har dedikerat studien till att ta reda på hur nätmobbning kan hämmas med hjälp av design av kommentarsfunktionen. Till skillnad från mobbning som sker på fysiska platser tar nätmobbning plats när som helst på dygnet. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av KL-trä och Grön betong för ytterväggar med avseende på LCA och LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Heba Abdulal; Gabriella Chamoun; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate impact is a dominant issue in today's society and the construction sector is considered to be one of the industries causing most carbon dioxide emissions. According to the National Board of Housing, Building and Planning, the construction and real estate sector accounted for 21% of Sweden's total greenhouse gases in 2018 and this corresponded to 11,8 million tonnes of carbon dioxide equivalents. LÄS MER