Sökning: "Change in trading location"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Change in trading location.

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Succé eller fiasko? : - Hur påverkas bolagsavkastning av byte mellan Sveriges MTF-marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Viktor Waxin; Oliver Forslund; [2017]
  Nyckelord :Abnormal return; CAPM; Market model; Market efficiency; Change of market place; Exchange listing; Post listing puzzle; Change in trading location; List effect; Post-listing return; Event-study; Underperformance; Marketplace; MTF; Multilateral Trading Facility; Alternative Marketplace; Nasdaq; First North; Aktietorget; NGM.; Onormal avkastning; CAPM; Marknadsmodellen; Marknads effektivitet; Marknadsplatsbyte; Post listing puzzle; Byte av handelsplats; List effekter; Post-listing return; Event-studie; Underprestera; marknadsplats; MTF; Multilateral Trading Facility; Alternativa marknadsplatser; Nasdaq; First North; Aktietorget; NGM.;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal tidigare studier som undersöker listbyten och dess effekt på ett bolags aktieavkastning. Merparten av dessa studier är dock baserade på den amerikanska aktiemarknaden. De svenska studierna som har genomförts undersöker effekten av listbyte från alternativa marknadsplatser (MTF) till huvudmarknaden (reglerad marknad). LÄS MER

 3. 3. Vad blir effekterna av listbyten? : en sambandsorienterad studie mellan listbyten och dess effekt på volym, volatilitet samt likviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Simon Thoresson; Johan Andersson; [2015]
  Nyckelord :trading volume; volatility; liquidity; hypothesis; change in trading location; list effect; event-study; efficient market hypothesis; anomalies; Handlad volym; volatilitet; likviditet; hypoteser; listbyte; listeffekt; eventstudie; anomalier;

  Sammanfattning : Det finns sedan tidigare redan studier om hur olika faktorer så som handlad volym, volatilitet och likviditet påverkas av ett listbyte. Det finns dock en motstridighet mellan denna forskning och Efficient Market Hypothesis och flera studier visar på att Efficient Market Hypothesis inte är applicerbar. LÄS MER

 4. 4. Steget in i börsens ”finrum” : Så påverkas marknadsvärdet och likviditeten för bolag som väljer att byta noteringsplatsplats från alternativa handelsplatser till Stockholmsbörsen

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

  Författare :Gustaf Toll; Philip Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Change in trading location; pre post-listing return; liquidity; event-study; Stockholmsbörsen.; Listplatsbyte; noteringsplatsbyte; likviditet; avkastning i samband med listbyte; eventstudie; Stockholmsbörsen.;

  Sammanfattning : Mellan åren 2001-2010 har 41 svenska aktiebolag valt att byta noteringsplats för sina aktier till NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Bytet har skett från de alternativa marknads- och handelsplatserna NASDAQ OMX First North (First North), Nordic Growth Market (NGM) eller Aktietorget. LÄS MER

 5. 5. Jakten på det svunna Löddeköpinge. En studie av hälsa, karakteriserad av artros, kroppslängd samt trauma, i det medeltida Löddeköpinge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Disa Wiberg; [2007]
  Nyckelord :Sverige; Medeltiden; Löddeköpinge; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to assess the state of health of the individuals living in Löddeköpinge during the middle ages, whose remains were excavated by Chintio, H., 1975-80. The location is thought to have been a trading community that ceased to flourish towards the end of the Viking age. LÄS MER