Sökning: "Change recipient"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Change recipient.

 1. 1. MIGRATIONSNARRATIVET I SVERIGE – SKILLNADEN PÅ FLYKTINGAR OCH FLYKTINGAR En kvalitativ gestaltningsanalys av flyktingnarrativet hos Sveriges regering mellan flyktingkriserna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Landin; [2023-02-13]
  Nyckelord :Refugees; Narrative; Framing analysis; Swedish government; Refugee crisis 2015; Refugee crisis 2022; Solidarity; Threat; Benefit;

  Sammanfattning : The European refugee crises in 2015 and 2022 has been labelled as two of the worst refugee crises in Europe since the second world war. The response from the Swedish government has been vastly different between the two crises. LÄS MER

 2. 2. Väntrummet : Bilden av Sverige ur asylsökandes perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Åkesdotter Kajsa; [2023]
  Nyckelord :Landbild; Migration; Integration; Migrationsverket; Asylsökande; Henri Lefebvre;

  Sammanfattning : The essay Väntrummet was created with the aim of investigating how young asylum seekers' spatial perception of Sweden as a receiving country is affected by the state of limbo that arises as a result of the Migration Agency's long processing times. The focus of this essay is to illuminate the image of Sweden as a complex geographical space and its change "before" and "after" arrival. LÄS MER

 3. 3. Hur representeras klimatinduceradmigrationi nationell policy? : En komparativ studie av problemrepresentioneri två stillahavsländer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Författare :Isabelle Holman; [2022]
  Nyckelord :klimatinduceradmigration; klimatförändringar; migration; Kiribati; Nya Zeeland; WPR; Stillahavet;

  Sammanfattning : One consequence of climate change more frequently discussed is its’ impact on climate-induced migration. This is especially relevant for low-lying atoll islands in the Pacific, where the impacts on migration are anticipated to be of great extent. LÄS MER

 4. 4. Beyond Climate Finance Pledges: A Critical Exploration of Adaptation Finance Allocation and Access to Sudan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Lina Ahmed; [2022]
  Nyckelord :climate change; adaptation finance; vulnerability; allocation; access; Sudan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate adaptation finance is crucial, particularly for the most vulnerable countries, as these countries often face the worst impacts and are the least capable of adapting. While adaptation finance mobilization has increased over the last years, little has actually been channelled to the most vulnerable countries, with no concrete evidence of the prioritization of the most vulnerable countries in allocation. LÄS MER

 5. 5. Svenska rumstypologier - med exempel från industrialismen till idag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :David Hörnblad; [2022]
  Nyckelord :Architecture; Room types; Room typologies; Typologies; Catalog; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : De historiska typologier som förekommit i svensk byggnadshistoria ligger till grund för var bostaden befinner sig idag. Jag anser att uppkomsten, utformningen och utforskningen av densamma är central för förståelsen för samtidens bostäder och dess enskilda rum. LÄS MER