Sökning: "Chantelle Josefsohn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Chantelle Josefsohn.

 1. 1. Resonemang kring matval och matvanor hos ungdomar i ett område med låg socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Chantelle Josefsohn; [2017-09-04]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; matval; matvanor; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomar konsumerar mindre frukt och grönsaker och mer fett- och sockerrika livsmedel än vad som rekommenderas. Ungdomar med låg socioekonomisk status är en särskilt utsatt grupp. Därmed är det av intresse att få en djupare förståelse för ungdomars tankar, åsikter och idéer kring matval och matvanor. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller sensation? En kvalitativ studie om unga kvinnors kritiska granskning av kostråd på internet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Chantelle Josefsohn; Therese Ljungquist; [2015-08-10]
  Nyckelord :Källkritik; media; kostråd; unga kvinnor; hälsoism;

  Sammanfattning : Media är en viktig plattform för spridning av kostinformation och ger varje individmöjligheten att själv söka fakta och fatta beslut angående sin hälsa. Då det oftast intefinns något kvalitetsfilter på informationen som cirkulerar i media kan detta resultera imissuppfattningar eller att individen blir vilseledd. LÄS MER