Sökning: "Charles George"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Charles George.

 1. 1. Att vara blyg i en värld som premierar social utåtriktning : En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas upplevelse och hantering av blyghet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Zerzour; Ellica Tengnér; [2019]
  Nyckelord :Blyghet; unga vuxna; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Blyghet har sedan länge ansetts vara ett statiskt personlighetsdrag som bör botas. I och med den senare socialpsykologiska forskningen inom området har en alltmer mångfacetterad bild etablerats som betonar de interaktionella processerna bakom fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Att förstå omsorgsarbete – En studie om hur personal på särskilt boende framställer motiv bakom varför man gör som man gör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Eric Klingborg; [2015]
  Nyckelord :Eldercare; nursing facilities; caregivers; norms; vocabularies of motive.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how care providers/ staff in nursing facilities for older people express the way they conduct their work. The purpose was based upon earlier research indicating a gap between policy and everyday practise. LÄS MER

 3. 3. ”Att skräddarsy sig själv” - En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bäcksten; Ida Klasson; [2013-08-08]
  Nyckelord :självframställan; självbild; normer; sociala nätverk; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att erhålla ökad förståelse för ett antal gymnasieungdomars upplevelser av sociala nätverk och hur dessa väljer att framställa sig själva på nätverken. Vi ämnade även undersöka konsekvenserna av den självframställan som sker, med fokus på hur ungdomarna själva påverkas. LÄS MER

 4. 4. Alice's Adventures in Wonderland : A Feminist Bildungsroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Christoffer Forss; [2013]
  Nyckelord :Alice s Adventures in Wonderland; Lewis Carroll; Charles Dodgson; Bildungsroman; Feminism; Feminist; English; Fiction; Literature;

  Sammanfattning : This thesis has two aims. The first one is to elucidate how Alice’s Adventures in Wonderland (1865) functions as a Bildungsroman, and the other one is to demonstrate how the novel also has a coming of age aspect based on feminism. LÄS MER

 5. 5. Människan bakom brottet : En kvalitativ studie om den individuella upplevelsen av att återfalla i brott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Susanne Söderberg; [2012]
  Nyckelord :crime; relapse; socialization; stigma; self; criminal self; social bonds; kriminalitet; återfall; socialisation; stämplingar; självet; kriminella självet; sociala band;

  Sammanfattning : Despite the fact that society is investing substantial resources in individuals not to relapse into crime, then relapse is still a large percentage of new crimes. Crime is something that all societies are dealing with and at all social levels. By punishing individuals they are excluded from the society. This serves as a form of social control. LÄS MER