Sökning: "Charles Hägg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charles Hägg.

  1. 1. Mötesplatser: Religionsteologiska utgångspunkter hos kristen personal på en multireligiös arbetsplats.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Charles Hägg; [2012]
    Nyckelord :Christology; creator; savior; church; communion; meetingplaces; theology of religions; dialogue; inclusivism.; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : Study objectives: The aim was to investigate which religious theological notions forms the background of action by the christian staff within a multireligious workcollective. Method: The sample was drawn from a focusgroup colloquium and one individual interview. LÄS MER