Sökning: "Charles Helsing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charles Helsing.

  1. 1. Doktor Moreau och jakten på den etiska figuren : Från misslyckat människoskapande till respektfulla relationer

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Sophie Helsing; [2015]
    Nyckelord :ethics; animal studies; H. G. Wells; The Island of Doctor Moreau; Donna Haraway; Jacques Derrida; companion species; entanglement; limitrophy; Karen Barad; diffraction; etik; djurstudier; H. G. Wells; Doktor Moreaus ö; Donna Haraway; Jacques Derrida; sällskapsarter; entanglement; Charles Darwin; limitrophy; Karen Barad; diffraktion;

    Sammanfattning :  “Doctor Moreau and The Hunt for The Ethical Figure. From unsuccessful man-making to respectful relations with Jacques Derrida, Donna Haraway and H. G. Wells”In H. LÄS MER