Sökning: "Charlie Gustafsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Charlie Gustafsson.

 1. 1. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 2. 2. Påverkas vår psykiska hälsa av smartphone-användandet? : En kvantitativ studie om hur utbrett smartphoneberoende är och hur det påverkar den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Gustafsson; Charlie Nettelman; [2018]
  Nyckelord :Smartphone Smartphone; health Mobile phone; addiction; Sleep quality; mobile phone Mental health; mobile phone Meta-analysis; poor sleep Smartphone; sleep Psykisk ohälsa bland unga Smartphone; addiction Stress; smartphone Mental health; screens Depression; technology Smartphone; technology Health hazards of sitting Life satisfaction; mobile phone Jean Twenge; research Social media; mental health Fomo;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att få en inblick i hur omfattande smartphoneanvändning var bland människor och hur denna användning samvarierade med den mentala hälsan. En annan del av syftet var att se om ett beteendemönster kunde ändras hos smartphoneanvändarna och på så vis ändra den mentala hälsan. LÄS MER

 3. 3. Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB? : En studie av sociala medier som verktyg för att bygga ett framgångsrikt personligt varumärke.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Erika Gustafsson; Caroline Jensen; [2010]
  Nyckelord :personligt varumärke; sociala medier; image; identitet; profil; blogg;

  Sammanfattning : Vi har skrivit vår uppsats om personliga varumärken kombinerat med sociala medier, med syfte att ta reda på om man genom sociala medier kan bygga upp och förändra sitt personliga varumärke samt hur stor roll ett personligt varumärke spelar i mediebranschen. För att kunna undersöka detta har vi utgått ifrån ett konkret exempel i form av Alex Schulmans två bloggar ”Att vara Alex Schulman” och ”Att vara Charlie Schulmans pappa”. LÄS MER