Sökning: "Charlie Hebdo"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Charlie Hebdo.

 1. 1. En studie av lärares förhållningssätt till yttrandefrihet och dess gränser, med fokus på Muhammedkarikatyrerna och andra kontroversiella frågor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Ulrika Naezer; [2021-10-25]
  Nyckelord :kontroversiella frågor; religionskunskap; samhällskunskap; religion; islam; Muhammedkarikatyrerna; Samuel Paty; Charlie Hebdo; yttrandefrihet; lagen om hets mot folkgrupp; hatbrottslagar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i mordet på den franske läraren Samuel Paty hösten 2020 undersöker denna studie svenska lärares förhållningssätt – teoretiskt såväl som praktiskt/didaktiskt – tillMuhammedkarikatyrerna, yttrandefrihet och andra, närliggande kontroversiella frågor.1. LÄS MER

 2. 2. "Visit My Mosque": Exploring Religious Activism to Help Tackle Islamophobia and Negative Perceptions of Muslims in Britain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Moh Susilo; [2020]
  Nyckelord :islam; muslims; muslims in the west; social movements; religious activism; islamophobia; media s portrayal of muslims; mosque; visit my mosque;

  Sammanfattning : Islamophobia and misconceptions or negative portrayal of Muslims have led Muslims in Western societies being discriminated by people who hold religious and racial prejudice. Against this backdrop, Muslim communities in Britain run a national campaign called “Visit My Mosque”. LÄS MER

 3. 3. Upphör yttrandefriheten utan rätten att kränka? : En kvalitativ framinganalys av svenska mediers gestaltning av yttrandefrihet efter Charlie Hebdo-attentatet i Paris 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Immigration in French Newspapers Post Terrorist Attacks : A study of the framing of immigration in Le Monde & Le Figaro after the Charlie Hedo attack

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Dahlia Marklund; [2018]
  Nyckelord :Framing; Immigration; Terrorism; Charlie Hebdo; Le Monde; Le Figaro;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how the topic of immigration was framed by the two French newspapers Le Monde and Le Figaro in their political online sections during the two weeks following the terror attack on the satirical magazine Charlie Hebdo in 2015. Applying frame analyses on textual articles published during this time, this paper can conclude that five frames manifested themselves. LÄS MER

 5. 5. Auktoritära diskurser och kontradiskurser : En diskursanalys av fransk nyhetsmedias rapportering om terroristattackerna 2015 ‐ 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Grass; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; authoritarianism; media studies; security; Terrorisme; securité; Terrorism; terroristattacker; auktoritär; politisk psykologi; mediekunskap; säkerhet; Charlie Hebdo; Paris; Nice;

  Sammanfattning : Media and terrorism is said to have a symbiotic relationship: terrorists want publicity whilst media wants to publish. There is a consensus that threat such as terrorism increases authoritarian attitudes in societies – but studies on how the media reports on terrorism is still a relatively unexplored area of research, at least outside of the US. LÄS MER