Sökning: "Charlie Lindgren ; Elias Kayal ;"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlie Lindgren ; Elias Kayal ;.

 1. 1. Multivariate approaches for Value-At-Risk and Expected Shortfall on electricity forwards

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elias Kayal; Charlie Lindgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Value at Risk på den nordiska elmarknaden : En simulerings- och jämförelsestudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Charlie Lindgren; Elias Kayal; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER