Sökning: "Charlie Thelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlie Thelin.

  1. 1. Svenska Spel och LeoVegas CSR-arbete : En studie som syftar till att undersöka och jämföra Svenska Spels och LeoVegas CSR-arbeten

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Leon Kedevik; Charlie Thelin; [2021]
    Nyckelord :CSR; Svenska Spel; LeoVegas; Carroll’s CSR pyramid; gambling company; Social responsibility; CSR; Svenska Spel; LeoVegas; Carroll’s CSR pyramid; Spelbolag; Samhällsansvar;

    Sammanfattning : Att spela om pengar online kan till grunden ses som en form av underhållning, dock kan det också urskiljas en stor problematik relaterat till denna underhållning. Antalet personer som har ett spelberoende ökar i oroande takt och i all denna uppståndelse kan man fundera kring vad spelbolagen själva har för ansvar i frågan. LÄS MER