Sökning: "Charlott Mähler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlott Mähler.

  1. 1. JAG HAR INTE GÅTT I DERAS SKOR : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendeproblematik.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Ann-Charlott Mähler; Filippa Nilsson; [2018]
    Nyckelord :caring relationship; dependency care; experiences; literature study; nurses; substance abuse disorder; beroendeproblematik; beroendevård; erfarenheter; litteraturstudie; sjuksköterskor; vårdande relation;

    Sammanfattning : Background: Patients with a substance abuse disorder can experience that caregivers lack knowledge and understanding about how the disorder affects their life and health. The patients’ sufferings are not only caused by the disorder but also the physical, psychological and social aspects that might be a reason for, or a result of the substance abuse disorder. LÄS MER