Sökning: "Charlotta Albertsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Albertsson.

  1. 1. Faktorer i undervisningen av patienter med diabetes mellitus typ 2 som påverkar motivationen att ändra levnadsvanor

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Charlotta Albertsson; Heléne Höjner; [2007]
    Nyckelord :Bekräftande omvårdnad; ; Adherence; följsamhet; confirming care; patientundervisning; diabetes mellitus type 2; diabetes mellitus typ 2; motivation; motivation; patient education;

    Sammanfattning : En av vårdgivarens viktigaste uppgift i undervisningen är att motivera patienter med kronisk sjukdom till förändring av levnadsvanor. Syftet med c-uppsatsen var att belysa faktorer i undervisningen av patienter med diabetes mellitus typ 2 som påverkar motivationen att ändra levnadsvanor. LÄS MER