Sökning: "Charlotta Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Charlotta Andersson.

 1. 1. Barn och ungdomars erfarenheter av egenvård med insulinpump eller glukosmätare vid diabetes typ 1 - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Andersson; Charlotta Lilie von Rosen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Det är en livsstil” : En kvalitativ studie om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Andersson; Charlotta Chindeh; [2019]
  Nyckelord :gränslöst arbete; gränsdragningsproblematik; flexibilitet; arbetsbelastning; tillgänglighet; profession; autonomi;

  Sammanfattning : Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. LÄS MER

 3. 3. Det bortglömda kundsegmentet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Andersson; Fredrika Mellander; Charlotta Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Kundnöjdhet; plus size-konsument; produktnöjdhet; upplevelsenöjdhet; kroppsuppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om kvinnliga plus size-konsumenter i Sverige har lägre kundnöjdhet än de som handlar från ordinarie sortiment samt undersöka huruvida detta har ett samband med konsumentens kroppsuppfattning, upplevelsenöjdhet och produktnöjdhet. Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Socionomen - den hjälpande handen : En kvalitativ undersökning kring hur yrkesverksamma socion o mer förstår sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Bjurberg; Anna Margaretha Charlotta Engblom; [2018]
  Nyckelord :experiences; personal traits; work tasks; reflexivity; profession role; professional identity; erfarenheter; personliga egenskaper; arbetsuppgifter; reflexivitet; yrkesroll; yrkesidentitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Jessica Bjurberg & Anna Engblom Title: Social Worker – the helping hand A qualitative study how active social workers experience their professional identity. Supervisor: Mikael Sandgren Assesor: Janicke Andersson The purpose of our study was to investigate how active social workers experience their professional identity. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av sociala media för barns och ungdomars psykiska hälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Hagström; Andersson Veronica; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER