Sökning: "Charlotta Ekholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Ekholm.

  1. 1. Johannes Fundberg : en Dalslandssnickare

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

    Författare :Charlotta Ekholm; [2008]
    Nyckelord :Fundberg; Intarsia; Dalsland; Möbelsnickare; Dekupör; ;

    Sammanfattning : Möbelsnickaren Johannes Fundberg var verksam i Dalsland under 1800-talets första decennier, där han tillverkade ovanliga och vackra möbler åt välbärgade bönder.Som skråutbildad stadssnickare under det sena 17- och tidiga 1800-talet i Sverige var man hårt styrd av snickarämbetets stränga regler. LÄS MER