Sökning: "Charlotta Enghag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Enghag.

 1. 1. A stepping stone of Hanoi : a tri valent design proposal of urban resilient development of Van Chuong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; [2015]
  Nyckelord :green infrastructure; resilience; urban development; landscape Architecture; Hanoi;

  Sammanfattning : Hanoi, is the capital of the Socialist republic of Vietnam, a developing country in Southeast Asia. Located in the Red river delta, the topography make the city threatened by flooding during the yearly monsoon. LÄS MER

 2. 2. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; Dafni Sarakinis; [2014]
  Nyckelord :digitala spel; medborgardialog; mina kvarter; Minecraft; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera Mina kvarter som metod för medborgardialog vid stadsutvecklingen utifrån ett planerarperspektiv i miljonprogramsområdena Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög i Stockholm, med hjälp av frågeställningen vilka kvaliteter och brister har Mina kvarter som metod för medborgardialog så som den använts i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög? Materialet samlades in genom litteraturstudie och intervjuer med tjänstemän som arbetade med stadsplanering. Kvaliteter och brister av Mina kvarter analyserades utifrån tre av SKLs elva riktlinjer för en framgångsrik dialog. LÄS MER