Sökning: "Charlotta Hildesjö Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Hildesjö Andersson.

  1. 1. Mjölk och honung : En studie av Jesajabokens reception i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna med fokus på det frälsningshistoriska narrativet.

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Charlotta Hildesjö Andersson; [2021]
    Nyckelord :Jesaja; Lukas; frälsningshistoria;

    Sammanfattning : Rubriken för denna uppsats är ”Mjölk och honung - en receptionshistorisk, komparativ studie av användningen av Jesaja i Lukas frälsningshistoriska narrativ." Den rubriken och en nyfikenhet på hur Jesaja använts, dels i sin egen tillkomsttid och dels i Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas kontext, ledde fram till problemformuleringen som lyder: Vilken funktion har Jesaja i det frälsningshistoriska narrativet i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna? I uppsatsen bearbetas Jesajabakgrunden gällande såväl teologi som den allmänna kontexten i korthet som senare i studien får stå i relation till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. LÄS MER