Sökning: "Charlotta Jaunviksna"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Jaunviksna.

 1. 1. Interpretation of meteorological data in a GIS-based simulation environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Charlotta Jaunviksna; [2018]
  Nyckelord :meteorological data; GIS;

  Sammanfattning : The main object of this thesis was to investigate the possibility of integrating a visualization of meteorological data in an interactive GIS-based simulation environment. The work was carried out at at the Swedish Defence Research Agency (FOI). Focus was put on meteorological parameters affecting radar signals. LÄS MER

 2. 2. Spektralanalys av jordskalvsdata med modellanpassing för framtagning av amplitud och hörnfrekvens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Jaunviksna; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER