Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Näckrosen : ett projekt om temporär landskapsarkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Löfstedt; [2013]
  Nyckelord :Fyrisån; installation; näckros; Näckrosen – En tillfällig plats i Fyrisån; temporär tillfällig landskapsarkitektur; temporary landscape architecture; The Water Lily - A Temporary Place In The Fyris River;

  Sammanfattning : Temporär landskapsarkitektur är projekt som har en tydlig start- och slutpunkt där tidsaspekten verkar som en designfaktor. De kan vara från timmar till år och fyller ett specifikt syfte under en begränsad tid. Denna typ av arkitektur kan medföra många fördelar som den permanenta arkitekturen har svårt med. LÄS MER

 2. 2. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Löfstedt; [2010]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; grönstruktur; förtätning; funktionell täthet; inglasade uterum; växthus; stadsodling; gårdsten; järnbrott;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete i landskapsarkitektur har utförts vid Institutionen för stad och land, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala under vårterminen 2010. Uppsatsen behandlar hållbar stadsutveckling med fokus på förtätning som kommit att bli en välanvänd metod i dagens stadsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Övergående eller bestående? : En uppföljningsstudie av 15-18åringar med språkstörning i förskoleåldern

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Annika Löfstedt; Charlotta Nilsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I logopediskt arbete med förskolebarn med språkstörning är kunskap om hur den språkliga utvecklingen fortskrider mycket väsentlig. Är svårigheterna av övergående karaktär eller blir de bestående i något avseende? Kännedom om vilka konsekvenser språkstörning får i ett längre perspektiv och vilka språkliga faktorer som samverkar behövs bland annat för att tidigt kunna sätta in rätt åtgärder och senare tillgodose behovet av stöd i skolan. LÄS MER