Sökning: "Charlotta Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Charlotta Lindberg.

 1. 1. Kommunens marknadsföring och inkluderande av marknadsföring i årsredovisningen : Hur innehållet i årsredovisningen kan tolkas som marknadsföring och varför det inkluderas

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emma Lindberg; Charlotta Rydin; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Känsla av sammanhang i relation till fysisk och psykisk hälsa under klimakteriet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologiUmeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Charlotta Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Sense of Coherence; Climacteric Stage; Quality of Life; Mental Health; Känsla av sammanhang; klimakteriet; livskvalitet; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livskvaliteten under klimakteriet och hur kvinnor skattar sin tillvaro påverkas av flera olika komponenter. Förutom sociala och miljömässiga förändringar, drabbas många kvinnor av olika grad av fysiska och psykiska symptom, som påverkar livskvaliteten negativt. LÄS MER

 3. 3. Har psykisk ohälsa samband med självkänsla och studieinriktning?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Stress; Anxiety; Depression; Self-esteem; Students; Stress; ångest; depression; självkänsla; studenter;

  Sammanfattning : Att vara student är en livsviktig period för att investera för framtida arbetsmöjligheter, men det är också relaterat till förhöjda stressnivåer och risk för ångest och depression. Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om självkänsla har samband med studenters grad av stress, ångest och depression och detta även efter kontroll av demografiska data. LÄS MER

 4. 4. Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotta Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Stress; Coping; Self-esteem; Depression; Anxiety; Autism Spectrum Disorder; Stress; coping; självkänsla; depression; ångest; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet i studien var att undersöka effekten av stress, självkänsla och copingstrategier på den psykiska ohälsan. Stickprovet bestod av 123 vuxna personer med AST och en kontrollgrupp utan diagnoser (n= 115). LÄS MER

 5. 5. Till det andra genom det ena : ett växande gestaltningsförslag i Järfälla kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Lindberg; Stina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; Gestaltning; Barkarbystaden; Föränderlig; Tidsdimension;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker ett tillvägagångssätt för att skapa en föränderlig gestaltning av en offentlig plats, som kan anpassas med och etableras jämte en utbyggnadsprocess och samtidigt svara på användarnas behov under denna utvecklingsprocess. Därigenom har vi undersökt hur landskapsarkitekter kan skapa en hållbar gestaltning med tidsdimensionen i åtanke, som svarar på såväl dagens som framtida behov ur sociala, estetiska och ekologiska aspekter. LÄS MER