Sökning: "Charlotta Nornemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Nornemark.

  1. 1. ”Jag vill ju göra det här för min framtid, men samtidigt vill jag att det ska gå bra för organisationen” HRM-strategier för att utveckla deltidsanställda studenters organisationsengagemang

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Alexandra Hultberg; Charlotta Nornemark; [2018-01-18]
    Nyckelord :organizational commitment; students; part-time employment; HRM strategies;

    Sammanfattning : An increasingly globalized and competitive world, forces organizations to develop strategiesand methods to streamline operations with the ambition to generate higher profitability. In thisongoing process, the HR function is vital. LÄS MER