Sökning: "Charlotta Oskarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Oskarsson.

 1. 1. "Här börjar äventyret" : en kvalitativ undersökning om marknadsföring av upplevelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lisa Malmberg; Maria Oskarsson; Charlotta Swartz; [2010]
  Nyckelord :Adventure; experiences; marketing; travel companies; text analysis; Äventyr; upplevelser; marknadsföring; reseföretag; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för problematiken kring marknadsföring av upplevelser. Detta genom att undersöka hur turismupplevelser av äventyrligt inslag marknadsförs av reseföretag och ta reda på vad det är för känslor man vill förmedla. LÄS MER

 2. 2. Barns olika sätt att lära sig skriftspråket : -en studie av några lärares uppfattningar och pedagogiska arbete, i Sverige och Costa Rica

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Charlotta Oskarsson; Jasmine Andersson; Christina Tilly; [2006]
  Nyckelord :Learning styles; Learning strategies; Lärstilar; Multipla intelligenser; Skriftspråkslärande; Individualisering; Costa Rica;

  Sammanfattning : Det pedagogiska intresset för ”lärstilar” har under senaste åren ökat och barns individualitet i skriftspråkstillägnandet uttrycks även i andra sammanhang. Syftet med denna studie är att belysa och diskutera hur man kan se på och arbeta med barns olika sätt att lära i läs- och skrivundervisningen. LÄS MER