Sökning: "Charlotta Petersén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Petersén.

 1. 1. Livet med stomi - en studie om patienters upplevelser av hur de bemästrat det dagliga livet med stomi

  Master-uppsats,

  Författare :Charlotta Petersén; [2020-04-15]
  Nyckelord :bemästring; empowerment; copingstrategi; kroppen; personcentrering; stomi;

  Sammanfattning : Background: For people with a stoma, a new life awaits with altered bowel function and bodyimage. This means a radical change in a person´s life. There is lack of knowledge of howpatients cope the first years after a stomaoperation, what they have found difficult and howthey have acted in these situations. LÄS MER

 2. 2. Fatigue vid Kolorektal Cancer. Undervärderad och underbehandlad?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Charlotte Mårtenson; Charlotta Petersén; [2008-02-28]
  Nyckelord :Fatigue; colorectal cancer; intervention; perception; exercise;

  Sammanfattning : Omvårdnad – Självständigt arbete IVOM080VT 2008.... LÄS MER