Sökning: "Charlotta Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Charlotta Pettersson.

 1. 1. Generation Y och arbetsrelaterade värderingar: En kvalitativ studie om sociala representationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Löfstrand; Charlotta Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Psychology; Human Resources; Work Value; Generation; Generation Y; Social Representation Theory;

  Sammanfattning : This qualitative study examined the social representations of work values among nine Swedish students of Generation Y. As the oldest working generation retires, the labor market requires a major adjustment. LÄS MER

 2. 2. En studie om vilka undervisningsstrategier lärare i särskolan använder sig av i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :charlotta pettersson; malin hedin; [2015]
  Nyckelord :undervisningsstrategier; lärare; särskola; svenska i särskolan; anpassad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur åtta lärare som arbetar inom särskolans lägre ochhögre åldrar använder sig av för undervisningsstrategier i sin undervisning. För att genomföra dennaundersökning så användes kvalitativa intervjuer med åtta lärare som arbetar i särskolan med elevermed utvecklingsstörning och elever med tilläggsdiagnoser. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av samtal med patienter, med hypertoni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Charlotta Karlsson; Susanne Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Dialogue; district nurse; hypertension; physical activity; qualitative.; Dialog; distriktssköterska; fysisk aktivitet; hypertoni; kvalitativ.;

  Sammanfattning : Hypertension is one of the most common reasons for visiting primary care. It is one of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease, suffering and death. Lifestyle change, such as increased physical activity is the foundation of treatment of hypertension. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska kartläggningar i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Widman Pettersson; [2013-10-17]
  Nyckelord :kartläggning; förskola; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Att möta alla barns olika behov och förutsättningar är en utmaning för förskolan. Tidi-gare forskning visar att pedagogernas kunskap och syn på barn är betydelsefull för dokumentationernas innehåll och således även för de pedagogiska kartläggningarna. LÄS MER

 5. 5. Barn i skolåldern med diabetes mellitus typ 1 och deras upplevelse av mötet med sjuksköterskan : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Ulrika Pettersson; Charlotta Kindbom; [2012]
  Nyckelord :diabetes typ 1; barn; ungdom; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en alltmer vanligt förekommande sjukdom bland barn i Sverige. Behandlingen är livslång och syftar till att barnet skall leva ett så normalt liv som möjligt. Det är sjuksköterskans uppgift att stötta barnet genom sin sjukdom. LÄS MER