Sökning: "Charlotta Ström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotta Ström.

 1. 1. Talet om barn i specialpedagogisk handledning inom förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Ström; [2014-04-22]
  Nyckelord :specialpedagogik; konsultativ handledning; reflekterande handledning; barnperspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagoger och pedagoger talar om barn i specialpedagogisk handledning inom förskolan. I handledning av pedagoger i förskolan urskiljs två olika sätt att handleda, konsultativ handledning respektive reflekterande handledning. LÄS MER

 2. 2. Total Cost of Ownership -Revealing the true cost of owning and operating equipment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ström; Anna Bladh; [2008]
  Nyckelord :Management of enterprises; Total Cost of Ownership; Activity Based Costing; management; Företagsledning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Total Cost of Ownership – Revealing the true cost of owning and operating equipment. Authors: Anna Bladh Anna Ström Tutors: Michaela Boye, Parts and Service, PTD, Alfa Laval Göran Berg, Parts and Service, PTD, Alfa Laval Charlotta Johnsson, Department of Automatic Control, LTH, Lund University Bertil I. LÄS MER