Sökning: "Charlotta Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Charlotta Sweden.

 1. 1. Reprocessing of Marine Reflection Seismic Data from Skåne, Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Reflection seismics; marine geophysics; Claritas; Claritas; reflektionsseismik; geofysik;

  Sammanfattning : During 1979, an oil prospecting project was initiated in the south of Sweden, outside the coast of the municipality of Skåne. No drilling program was initiated, and the project was put on ice. However, with the oil prices of today and the interest in carbon dioxide storage, the area could once again be interesting. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter kring omvårdnaden av människor med demenssjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Barker Strömbom; Tove Wetterskog; [2021]
  Nyckelord :caring; dementia; person centred care; nurses’ experience; demens; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: In Sweden there are approximately 130 000 to 150 000 people suffering from dementia and according to research this number may double by the year 2050. Dementia is a chronic disorder meaning it is irreversible and those suffering from dementia will deteriorate with time, therefore patients often need specialist care. LÄS MER

 3. 3. Hjälpare eller stjälpare? : En kvantitativ studie om styrsystemets funktionalitet underdistansarbete.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefanie Sundblad; Charlotta Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Management control systems; covid-19; teleworking; performance; action control; cultural control; personnel control and result control; Ekonomistyrning; covid-19; distansarbete; prestation; handlingsstyrning; kulturell styrning; personalstyrning och resultatstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det svenska samhället har historiskt sett genomgått stora förändringar där utvecklingen präglats av fyra industriella revolutioner. På senare tid har ny teknik som internet, webbkamera och uppkoppling varit av stor vikt och bidragit till nya möjligheter för företagen. LÄS MER

 4. 4. The Sweden Democrats and the issue of climate change -A study on the definition and legitimization of social realities in a globalized world with a specific focus on power relations

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Charlotta Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Sweden Democrats; far-right; right-wing populism; nationalism; climate change; power relations; definition; legitimization; globalization; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the constructed vision of social reality that the Sweden Democrats define and thus defend and legitimizes through their climate and environmental policy. With a focus on the power relations that are constitutive of the Sweden Democrats' definition of social reality, the intention is to clarify the Sweden Democrats' position on the issue of climate change and to make visible what underlies their actions concerning the ratification of the Paris Agreement. LÄS MER

 5. 5. Samverkanshuset Nordstjärnan : Ett förbättringsförslag på utformningen mot visionen att öka interaktionen mellan generationerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Charlotta Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Samverkanshus; Nordstjärnan;

  Sammanfattning : The municipalities of Sweden are currently facing challenges regarding facilitating the Swedish population with sufficient elderly care and daycare. As a result of better living conditions and medical advancements the swedish population and life expectancy is increasing, therefore the current amount of daycare centers and homes for the elderly is inadequate and there is a great need for increased production of such centers. LÄS MER